وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

تشکیل اولین جلسه کمیته کارشناسی کشف قیمت میوه وتره بار

تشکیل اولین جلسه کمیته کارشناسی کشف قیمت میوه وتره بار

تشکیل اولین جلسه کمیته کارشناسی کشف قیمت میوه وتره بار شهرستان ، زیر مجموعه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان کاشان 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی کاشان، جلسه ای با حضور معاون ریاست سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به همراه معاون فنی واجرایی جهاد کشاورزی، مسئول اداره بازرگانی جهادکشاورطی، نماینده اداره صمت ،مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ،سرپرست مشاغل کشاورزی و فرآورره های کشاورزی شهرداری و اعضای محترم اتحادیه صنف میوه وتره بار در مدیر یت بازرسی ونظارت اتاق اصناف برگزار گردید.

آقای مهندس عابدی مدیر بازرسی اتاق اصناف توضیحاتی در خصوص هدف از تشکیل جلسه و موضوعات قابل طرح ارائه نمود. وسپس اعضاء به بحث وتبادل پیرامون نحوه کشف قیمت میوه و مقایسه قیمت های میدان میوه وتره بار شهرستان با استان و تهران بررسی قیمت خرده فروشی و درصد سود های قانونی پرداختند .

در خاتمه آقای مهندس مظلومی، دبیر قرار گاه امنیت غذایی شهرستان پیشنهادات و نظرات کارشناسی در خصوص راهکار های رسیدن اعضاء به یک نظر اجماع در خصوص کشف قیمت میوه شهرستان اعلام نمودند ودر آخر مصوبات توسط ایشان جمع بندی و مقرر گردید جهت اجرایی آن ابلاغ و ارائه گزارش به قرار گاه امنیت غذایی شهر ستان اقدام گردد.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان

برگشت به بالا