وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

از نشست خبری شهردار آران و بیدگل تا نگاه ناسیونالیستی مسوولان آران و بیدگلی

از نشست خبری شهردار آران و بیدگل تا نگاه ناسیونالیستی مسوولان آران و بیدگلی

نشست خبری اصحاب رسانه با شهردار آران و بیدگل در حالی برگزار شد که در این جلسه به صورت گزینشی از خبرنگاران و رسانه ها دعوت به عمل آمده بود و تنها خبرنگارانی دعوت شده بودند که زاده شهر آران و بیدگل بودند!!

دعوت گزینشی خبرنگاران به جلسات، موضوع تازه ای نیست و هر از چند گاهی مسوولان و ارگان‌های مختلف به طور سلیقه ای و دلبخواه این کار را انجام می دهند و به قول معرف از هر کس که خوششان بیاید، در جلسات دعوت می کنند و از هر کس که خوششان نیاید اقدام به حذف آنها به بهانه های مختلف می کنند.

متاسفانه شهردار و شهرداری آران و بیدگل طی این دوره در بحث اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود در مورد مسائل مختلف، عملکرد قابل قبولی نداشته و هیچ گاه در جایگاه پاسخگویی به شبهات و ابهامات بر نیامده است و در نشست خبری خود نیز فقط از تعداد انگشت شماری از خبرنگاران دعوت به عمل آورد.

حتی اکثر خبرگزاری‌های کشوری هم به این نشست دعوت نشدند و صندلی‌های این جلسه با کارمندان شهرداری پر شد تا جای خالی خبرنگاران در تصاویر مشخص نباشد. البته اهالی رسانه به عنوان چشمان بینا و گوشهای شنوای جامعه و رابط بین مردم و مسوولین دست از مطالبه گری و پرسشگری بر نخواهند داشت و پیگیر مطالبات مردمی خواهند بود.

جدا از بحث دعوت خبرگزاری‌های و رسانه های مختلف، عدم دعوت از اهالی رسانه شهرستان آران و بیدگل به این جلسه به چشم آمد که نشان دهنده نگاه ناسیونالیستی برخی از مسوولین آران و بیدگلی می باشد.
متاسفانه هنوز هم نگاه بعضی از افراد و گروه ها و مسوولین متولد شهر آران و بیدگل نسبت به دیگر شهرها و روستاهای شهرستان، نگاه خوشایندی نبوده و همین مساله باعث شده است تا بسیاری از این شهرها و روستاها تمایلشان به کاشان و کاشانیها بیشتر باشد تا به آران و بیدگل و آران و بیدگلیها.

همین تبعیضها و نگاه های ناسیونالیستی به بقیه نقاط شهرستان در چند دهه گذشته پس از جدایی آران و بیدگل از کاشان، باعث کمبودها و عقب ماندگیهای دیگر نقاط شهرستان نسبت به مرکز شهرستان شده و نارضایتی های فراوانی را به وجود آورده است.

جالب است که همیشه داد و فغان این افراد و گروه ها بالاست که چرا کاشانیها هنوز نگاهشان به آران و بیدگل فلان و بهمان است و حق و حقوقشان توسط شهرستان همسایه نادیده گرفته شده و زایل می شود اما نگاه و رفتار خودشان به بقیه شهرها و روستاهای شهرستان خودشان اگر بدتر نباشد، قطعا بهتر نمی باشد.

علی ایحال بحث روابط اداری و غیر اداری برخی از اشخاص و گروه ها و مسولین متولد شهر آران و بیدگل با بقیه نقاط شهرستان، بحث مفصلیست که در آینده بیشتر به آن پرداخته خواهد شد ولی شاید شهردار آران و بیدگل نخواست تا پاسخگوی سوالات ما درباره بعضی از ابهامات و شبهات این نهاد با شرکت فولاد کویر باشد.
سوالاتی که از مسوولان شرکت فولاد پرسیده شد ولی تاکنون جوابی به آنها داده نشده است و شهردار و دیگر مسوولان شهرداری آران و بیدگل باید پاسخگوی آنها باشند.

گزارش: مهدی آریا

برگشت به بالا