اجرای طرح جمع آوری کودکان کار

 
اخیرا رئیس اداره بهزیستی کاشان از اجرای طرح جمع آوری کودکان کار که اغلب از اتباع هستند خبر داده وگفته این طرح با همکاری سایر نهاد های ذیربط مثل شهرداری،فرمانداری ونیروی انتظامی در حال انجام است.البته ضمن تشکر باید یادآور شد امیدواریم برنامه ایی هم برای جمع آوری و ساماندهی زنان کار  پیش بینی شود!
 
عکس وخبر:سعیدغلامی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید