بازدید نمایندگان سایپا سیتروئن از دفتر دوهفته نامه سلام کاشان

بازدید نمایندگان شرکت سایپا سیتروئن از دفتر روزنامه دوهفته نامه سلام کاشان به مناسبت روز خبرنگار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید