اشتغالزایی مددجویان بهزیستی شهرستان آران و بیدگل

حیدر ایمانیان رییس اداره بهزیستی شهرستان آران وبیدگل در آستانه چهلمین سالگردتاسیس سازمان بهزیستی  اعلام کرد:  در سال 98 از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور و اعتبار ابلاغی به این شهرستان ،مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان معادل بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال، برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی این شهرستان اختصاص داده شد.حیدرایمانیان افزود: از مجموع اعتبار ابلاغی تاکنون بیش از 100نفر از توانخواهان وزنان سرپرست خانواربه بانک های شهرستان معرفی شده اند که از این تعداد بیش از 80نفر توانسته اند مدارک مورد نیاز خود را تکمیل ووام اشتغالزایی را دریافت نمایند که نهایتا از مبلغ فوق تاکنون بیست و دو میلیارد ریال جذب شده است . رییس اداره بهزیستی  شهرستان آران وبیدگل با اشاره به حمایت های این اداره از جامعه هدف در زمینه پرداخت حق بیمه کارفرمایی خویش فرمایی ابراز داشت : در سال 98 حق بیمه خویش فرمایی 13 نفر از توانخواهان وزنان سرپرست خانوار به مبلغ 555/188/214ریال پرداخت شده، همچنین حق بیمه کارفرمایی 8نفر از توانخواهان وزنان سرپرست خانوار جمعا به مبلغ 795/726/440ریال نیز از سوی اداره کل بهزیستی استان اصفهان پرداخت شد. ایشان همچنین با تشکر از مساعدت ،پشتیبانی وحمایت خیرین وصاحبان صنایع شهرستان که همیشه بزرگترین حامی وشرکای نوعدوست این اداره بوده اند،اظهار داشت :"این اداره در سال 98بالغ بر 13998198000ریال به صورت نقدی و5051877000ریال به صورت غیرنقدی و4298079000ریال به صورت خدماتی، ازکمک خیرین بهرمندشده است. منبع : روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان آران وبیدگل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید