مسعودآبادی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی در مورد اقدامات وآموزش های شکل گرفته در پایه های ابتدایی بیان کرد

مسعودآبادی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی در مورد اقدامات وآموزش های شکل گرفته در پایه های ابتدایی بیان کرد:

با توجه به تجربه های سال قبل و از تعطیلی هایی که از ماه یازدهم پارسال داشتیم نیاز به برنامه ریزی بود که ما برنامه هایی را تنظیم و اجرا کردیم.

وی افزود: مجموعا197 مدرسه ابتدایی در شهرستان کاشان داریم که طبق برنامه ریزی های انجام شده مدارس را تقسیم کردیم و در قالب یک کمیته هایی قرار دادیم. درحال حاضر مدارس در قالب12کمیته تقسیم بندی شده است. و از این رو دسترسی  به مدارس آسان تر اتفاق می افتد. ما در کمیته های خود100جلسه برگزار کرده ایم و تعاملی بین آموزش و مدارس ایجاد شده که با محوریت سامانه شاد آموزش ها و فعالیت ها صورت می گیرد.

ما در آموزش ابتدایی راه هایی را به همکارانمون پیشنهاد دادیم که برای تسریع کار و آموزش دقیق و بدون مشکل و فهم بهتر درس برای دانش آموز عملی و اجرا می شود.

وی در ادامه افزود: مدیران ما در آموزش ابتدایی به خصوص در مورد کلاس های اول کار ویژه ای که انجام داده اند که اولیا را واسطه آموزش قرارداده اند تا دانش آموز با کمک والدین راحت تر بتواند فهم درس را درک کند.

کارشناس آموزش ابتدایی در خصوص دانش آموزان روستایی اظهار داشت: دانش آموزان آموزش روستایی و مشکلات و نبود امکاناتی که وجود دارد. راهنمایی و امکانات را برای تحصیل آنها فراهم می کنیم. طبق آماری که ما گرفتیم بیشتر ترک تحصیلی ها که در کاشان اتفاق می افتد اتباع هستند. ما آنها را شناسایی کرده و علت ترک تحصیل آنها را جویا شدیم.واگر مشکلی برای توان پرداخت هزینه کتاب و هزینه های جاری داشتند رارفع کردیم. به خانواده های اتباع اطلاع رسانی کردیم که اگر به دلایل نامشخصی مانع تحصیل دانش آموز شده اند را قانونی پیگیری و به صورت میدانی رصد خواهیم کرد.

ایشان از معلمان گفت: نظارت معلمان ما در فضای مجازی به این صورت است که در کانال و گروه درسی حضور مدیر،مدیر آموزشی و مدیر پرورشی واجب است.اگر دانش آموز و والدین آن از تدریس معلم خود ناراضی است به مدیر خود ارجاع می دهد و اگر مدیر پیگیری صحیحی نداشت به سرگروه های درسی که درهر6پایه وجود دارد ارجاع داده می شود.

وی در پایان اضافه کرد:هدف ما شیوه صحیح تحصیل و تذهیب دانش آموزان است و ما تمام اقدامات لازم برای بهترین شیوه یادگیری را برای دانش آموزان در مقاطع ابتدایی خواهیم اندیشید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید