عشق و معجزه در فعالیت هنری رضا ورزنده بسیار تجلی یافته است

 
مهر سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار شد. آیین نکوداشت زنده یاد غلام رضا مرشد ورزنده معروف به رضا ورزنده، استاد مسلم سنتور ایران در فرھنگ سرای 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، فرھنگ سرای مهر در این مراسم که 
ھمزمان با چهل و چهارمین سالمرگ این استاد بی بدیل و صاحب سبک و با حضور خانواده وی به صورت محدود و با 
رعایت شیوه نامه ھای بھداشتی انجام شد، از فعالیت ھنری این ھنرمند فقید تبجیل کرد. 
شهردار کاشان در این برنامه با اشاره به اینکه ھنر، زبان مشترک ھمه ملت ھا است به بیان اھمیت و جایگاه ھنر 
موسیقی به عنوان ناب ترین ھنر پرداخت و گفت: سابقه موسیقی از ھمه ھنرھا دیرینه تر است چرا که صدای طبیعت تا 
ابد می ماند و ھرگز پایانی برای موسیقی نیست و خداوند به مومنان قول صدای خوش در بهشت را داده است. 
سعید ابریشمی راد با توجه به اینکه غلام رضا ورزنده نواختن سنتور را نزد پدرش که مرشد زورخانه بوده، فرا گرفته 
به معجزه عشق در ھنر وی اشاره کرد و گفت: عنصر عشق در این خانواده خیلی پررنگ بوده است. 
وی فعالیت ھنری رضا ورزنده استاد مسلم سنتور ایران را چیزی شبیه معجزه دانست چرا که معجزه با عشق صورت 
می پذیرد و عشق و معجزه در پیشبرد کار این ھنرمند بسیار اثرگذار بوده است. 
در ادامھ این مراسم رباب ورزنده دختر این ھنرمند فقید با خاموش کردن شمع کیک تولدش در سخنانی کوتاه درباره 
شخصیت پدرش صحبت کرد. 
پخش کلیپ معرفی استاد رضا ورزنده، اجرای نوازندگی حسین کیانی از دوستان خانوادگی استاد ورزنده و سید علی 
مسعودی علوی از ھنرمندان نوجوان کاشانی با سنتور از جمله بخش ھای این برنام بود که بسیار مورد استقبال حضار 
قرار گرفت. 
از دیگر برنامه ھای این نکوداشت، به تصویر کشیدن نقاشی پرتره این ھنرمند فقید توسط مهدی رعیتی به صورت 
ھمزمان در برنامه، اجرای موسیقی سنتی (گروه موسیقی اساتید کاشانی)، معرفی استاد ورزنده از زبان کاوه بانج شفیعی 
و نوازندگی سنتور به سبک استاد رضا ورزنده، اھداء ھدیه به خانواده ورزنده و تقدیراز تعدادی اساتید و ھنرمندان رشته 
موسیقی بود.  
غلامرضا مرشد ورزنده معروف به 'رضا ورزنده' متولد سال 1305 در كاشان است کھ در بهمن 1355 در حین 
نوازندگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع و در قطعه 8 ردیف 47 بهشت زھرا به خاک سپرده شده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید