رئیس تامین اجتماعی کاشان : عدم همکاری برخی پزشکان مانع اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی است

 
حسن شبانی زاده با بیان اینکه طرح نسخه نویسی الکترونیکی با همکاری واستقبال بیش از ۸۵ درصد از پزشکان ومراکز درمانی خصوصی مواجه بوده  تاکیدکرد:اجرای کامل این طرح نیازمند همراهی سایر پزشکان است که عدم چاپ دفترچه های بیمه می تواند پایانی بر مقاومت آنها باشد‌.
 
وی تصریح کرد:هرچند ممکن است برخی از پزشکان به اصرار بیمار مجبور به استفاده از دفترچه بیمه برای تجویز دارو باشند ولی برخی از پزشکان قدیمی به سبب عدم آشنایی  و یا کندی وقطع اینترنت ویا زمان بر بودن نسخه پیچی الکترونیکی تمایل بیشتری برای  استفاده 
 از دفترچه های کاغذی دارند.
 
مدیر شعبه تامین اجتماعی کاشان تصریح کرد:با توجه به جمعیت کارگری شهرستان و همچنین تعداد زیاد بیماران طرح نسخه پیچی الکترونیکی خواهد توانست  هزینه های سازمان مانند چاپ دفترچه و همچنین خطاهای دارویی  و میزان تجویز و مصرف دارو را به شکل چشمگیری کاهش دهد.سعید غلامی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید