وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

شهردار کاشان: بهره وری از ظرفیت بی‌بدیل ائمه جماعات در ارتقای زندگی شهروندی

لزوم تعامل مدیریت شهری و مبلغان حوزه دین

حسن بخشنده امنیه در نشست هم اندیشی با ائمه جماعات مساجد گفت: ائمه جماعات و مروجان معارف الهی و مفاهیم دینی یکی از نقش آفرینان اصلی و صاحبان تأثیر در رشد و تعالی جامعه و یکی از عناصر تعیین کننده در ارتقای فرهنگ عمومی محسوب می‌شوند.

وی، با اشاره به لزوم تعامل مدیریت شهری و مبلغان حوزه دین تأکید کرد: ائمه جماعات مساجد می‌توانند یکی از بازوان یاری گر مدیریت شهری در انجام مأموریت های خود باشند.

شهردار کاشان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری نیز بر اساس ظرفیت ها و قابلیت های خود، قادر است بسترهای تحقق مطالبه متولیان نشر معارف دینی که همان ترویج و تبیین ارزش‌های توحیدی در جامعه است را فراهم سازد.

وی تصریح کرد: برای تحقق تعامل دو سویه نیازمند ایجاد ساختارهایی در مدیریت شهری و همچنین برگزاری جلسات و نشست های مختلف با حضور ائمه محترم جماعات و سیاست گذاران حوزه معارف دینی و همچنین خادمان و تلاشگران مدیریت شهری هستیم.

بخشنده امنیه با اشاره به اینکه ائمه جماعات به صورت روزانه و مستمر با اقشار مختلف مردم ارتباط نزدیک و بی واسطه دارند بیان کرد: این ویژگی به علاوه منزلت شأن و جایگاه آنان موجب شده همواره مورد رجوع، احترام و تکریم شهروندان قرار داشته باشند.

وی تأکید کرد: این مرتبه، ظرفیت بی‌بدیلی برای این قشر ارجمند فراهم می کند که می توان از آن برای ارتقای شهر و زندگی شهروندی بهره برد.

شهردار کاشان در ادامه با اذعان به اینکه متأسفانه آنچنانکه شایسته است شرح وظایف و چالش‌های شهرداری برای مردم تبیین و ترویج نشده عنوان کرد: هنوز بسیاری از مردم نمی دانند که شهرداری هیچ بودجه دولتی و عمومی نداشته و برای تأمین هزینه های شهر، تنها متکی به درآمدهای خود است که آن هم حاصل عوارض پرداختی توسط مردم است.

بخشنده امنیه تصریح کرد: نیازمند تبیین و ترویج شایسته مأموریت‌ها و محدودیت‌های شهرداری برای مردم هستیم؛ دغدغه‌ای که ائمه جماعات می‌توانند با ایفای نقش موثر خود آن را در جامعه محقق کنند.

وی با اشاره به مطالبات انباشته 150 میلیارد تومانی شهرداری از شهروندان در قالب عوارض گفت: هر روز بر این حجم مطالبات افزوده می شود؛ میزانی که با آن می توان ده ها پروژه شاخص و مهم شهری را تعریف و اجرا کرد.

شهردار کاشان از ائمه جماعات خواست ضرورت مشارکت جویی و پرداخت عوارض را از منظر تکالیف شهروندی و حتی بعد دینی و شرعی برای نمازگزاران و سایر شهروندان تبیین و ترویج کنند.

بخشنده امنیه تصریح کرد: اگر به دنبال حرکت در مسیر توسعه هستیم اگر به دنبال دارالمومنینی آباد و تعالی یافته هستیم باید در ساختن شهر مشارکت داشته باشیم.

وی به موضوع حفظ اموال شهر اشاره و تأکید کرد: باید حفاظت از این سرمایه ها که بیت المال محسوب می شود به یک دغدغه عمومی تبدیل شود.

بخشنده امنیه از ائمه جماعات تقاضا کرد اهمیت این موضوع و دین شرعی ناشی از عدم رعایت آن را برای عموم تشریح کنند.

وی خاطرنشان کرد: فقط در سال جاری شاهد خسارت کلان به اموال در شهرداری در قالب های مختلف بوده ایم که برای جبران آن نیازمند هزینه از بودجه متعلق به آحاد شهروندان هستیم.

برگشت به بالا