وبسایت خبری سلام کاشان
خرید لوازم بهداشتی ساختمان

پلمب یک واحد آلاینده محیط زیست در شهرستان کاشان

پلمب یک واحد آلاینده محیط زیست  در شهرستان کاشان

حکم دادستان شهرستان مبنی بر پلمب یک واحد آلاینده محیط زیست  در شهرستان کاشان

در راستاي پايش واحدهاي صنعتي شهرستان و به دنبال آلودگي شديد هوای ناشی از يك واحد صنعتی پس از پيگيري هاي مكرر و صدور اخطاریه، نظر به استنكاف مسئول اين واحد از قوانين و مقررات زيست محيطي، موضوع از طريق دستگاه قضايي شهرستان پيگيري و با دستور مستقیم دادستان محترم شهرستان ، نسبت به پلمب این واحد آلاینده اقدام و از کار و فعالیت توام با آلایندگی این واحد ممانعت به عمل آمد.

شايان ذكر است  بر اساس ضوابط و مقررات زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه واحد تولیدی صنعتی معدنی که فعالیتی توام با آلایندگی داشته باشد بر اساس قانون پلمب و از کار و فعالیت توام با آلودگی جلوگیری می گردد.

برگشت به بالا