درآمدزایی پاشنه آشیل شهرداری ها است

نایب رییس شورای شهر گفت: درآمدزایی با درآمدهای پایدار پاشنه آشیل شهرداری ها است.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان، حسینعلی وکیل، در پنجاهمین جلسه رسمی شورا با موضوع بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری کاشان گفت: درآمدزایی از مسائل مهم شهرداری است که با توجه به ضعف جدی از نظر درآمد نسبت به هزینه باید ساختار جدید و تخصصی برای آن  تعریف شود.وی با تاکید بر اینکه  اگر تحول اساسی در حوزه درآمدی ایجاد نشود افزود: شهرداری هم پروژه های جدید و هم پرداخت مطالبات مردم و بدهکاری های خود را نخواهد توانست انجام دهد.به گفته وی، تعریف و ایجاد یک ساختار تخصصی ویژه برای درآمدهای شهرداری با لحاظ کردن کلیه ردیف های درآمدی در شاخه های تخصصی برای شهرداری ضروری است.رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر کاشان، لزوم راه اندازی  سایت  و یا سامانه ای به روز را در مورد مشاهده وضعیت ثبت و ضبط آنلاین شهرداری که شورا بر آن اشراف و نظارت و کنترل داشته باشد تاکید کرد و گفت: این سامانه باید بگونه ای طراحی شده باشد که بتوان از ردیف بخش های مختلف درآمدی شهرداری مطلع شد و حتی یک بخش و سرفصل ویژه مسوولین را برای پاسخگویی داشته باشد.

 وکیل، استفاده از مشاورین و متخصصین خبره در امر ایجاد سامانه درآمدی شهرداری با کار کارشناسی قوی را خواستارشد و گفت: راه اندازی سامانه ای به روز و دارای ساختار خوب و تخصصی در امر درآمد لزوم به کارگیری مشاورین خبره و یک مسول فنی برای ارائه گزارش را می طلبد.

 

*لزوم توسعه و تعدد راه های درآمدزاییی پایدار برای شهرداری

 

رییس شورای شهر نیز با اشاره به اینکه می توان عوارض پایدار را متعدد کرد گفت: این امر می تواند در مجموعه های مختلف و موضوعات سازماندهی شده مختلف با بررسی کارشناسان عملیاتی شود.علی رسول زاده، با اشاره به برگزاری یک جلسه با مسوولان شهری، اتاق بازرگانی و دارایی در خصوص کسب درآمدهایی پایدار مربوط به آنها گفت: تحقق بعضی کدهای درآمدی شهرداری که مربوط به نهادها است نیاز به هم اندیشی و تعامل بیشتر و بهتر با آنها دارد.مجید شمس، عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر کاشان نیز با اشاره به اینکه علت دیرکرد پرداخت سهم شهرداری از دارایی و مالیات ها شاید به این دلیل است که پرداختی اکثر مودیان به چند سال بعد موکول می شود گفت: زمانیکه این روند طولانی مدت شد پرداخت این سهم انجام نمی شود.

 

*سهم 6 میلیارد تومانی شهرداری از دارایی از محل ارزش افزوده

 

شهردار کاشان نیز با تاکید بر اینکه سهم 6 میلیارد تومانی شهرداری از دارایی از محل ارزش افزوده به عنوان یکی از درآمدهای پایدار هنوز پرداخت نشده است گفت: شورا یک مجلس قانونگذار محلی است که از حق و حقوق شهر و شهروندان دفاع می کند و طی رایزنی و نشست با آنها در تسریع این پرداخت ها تلاش کند.سعید ابریشمی راد، ارزش افزوده را یک منبع خوبی برای شهرداری ها  دانست و گفت:یک رقم نیز موضوع اختلاف پولی بین مودیان و دارایی است که به عنوان ارزش افزوده گرفته شده است.شایان ذکر است: پنجاهمین جلسه رسمی شورا با موضوع بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری کاشان با سخنان سعید ابریشمی راد شهردارکاشان، ارائه گزارش عباس شافعی مدیر مدیردرآمد شهرداری کاشان و ارائه گزارش مهندس حسینی از سهم ارزش افزوده برگزارشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید