دانشگاه موتور محرکه توسعه قضایی است

 
رييس دانشگاه كاشان درنشست مشترك با رئيس كل دادگستري استان اصفهان ،  بر ضروت ارتباط دانشگاه‌ها با سيستم قضايي تاكيد كرد و گفت: دانشگاه موتور محركه  توسعه سيستم قضايي و كاهش آسيب هاي اجتماعي است.
 
دكتر عباس زراعت افزود: اين ارتباط مي تواند ضمن توانمندسازي دانشجويان رشته هاي  علوم انساني و به ويژه  حقوق  با ارائه راهكارهاي عملي از تكرار جرم پيشگيري كند.
 
وي خاطر نشان كرد: رشته هاي مختلف علوم انساني از جمله جامعه شناسي و روان شناسي نيز مي توانند با مطالعه پرونده هاي قضايي به رفتارشناسي پرداخته و با ارائه الگوهاي عملي از آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه بكاهند.
 
وي يكي از رسالت هاي مهم دانشگاه كاشان را  فعاليت هاي جامعه محور عنوان كرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تاكيد شده با استفاده از علم و فناوري و با كمك نيروهاي توانمند و متخصص در دانشگاه ها مي توان از وقوع جرائم و بسياري از مشكلات و آسيب هاي اجتماعي كه در جامعه وجود دارد جلوگيري كرد.
 
وي نقش شركت هاي دانش بنيان را در اين زمينه  مهم دانست و افزود: بيش از 400 عنوان فعاليت قضايي شناسايي شده است كه مرتبط با شركت هاي دانش بنيان است و ارتباط دادگستري با شركت هاي دانشگاهي مي تواند در حل اين مشكلات موثر باشد.
 
وي دانشگاه كاشان را از جمله دانشگاه هاي پيشرو و فعال در نظام هاي رتبه بندي ملي و بين المللي عنوان كرد و خاطر نشان كرد: دانشگاه كاشان با 300 عضو هيات علمي  و بيش از 9 هزار دانشجوي در 200 رشته گرايش وهمچنين دارا بودن پارك علم و فناوري  فرصت مناسبي براي ارتباط با دستگاه قضايي و دادگستري دارد .
 
وي به ارائه سالانه بيش از يك هزار پايان نامه دانشجويي  در اين دانشگاه اشاره كرد و افزود: اگر حدود 10 درصد از اين پايان نامه ها و همچنين طرح هاي پژوهشي به حل مشكلات جامعه اختصاص داده شود مي توان جامعه اي پويا و سالم را شاهد بود.
 
وي فراهم كردن فرصت مطالعاتي اساتيد در دادگستري و زندان ها را لازم دانست و افزود: در طرح "هر استاد و يك طرح منطقه اي" هم همه اساتيد اين دانشگاه موظف هستند براي تبديل وضعيت استخدامي و بهرمندي از طرح هاي ارتقا ، يك طرح  براي رفع نيازها و مشكلات  جامع به ويژه منطقه فرهنگي كاشان داشته باشند.
 
وي مهاجرت و  تضارب خرده فرهنگ ها را از مسايل مهم اين منطقه عنوان كرد و خاطر نشان كرد: اين مسايل مي تواند در آينده آسيب ها و جرايمي را به دنبال داشته باشد كه بايد با برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي علمي از وقوع اين جرائم پيشگيري كرد.بر همين اساس ميز آينده پژوهشي در دانشگاه تشكيل شده است تا وضعيت منطقه در آينده را شناسايي كرده و در اختيار مديران و تصميم گيرندگان قرار داده شود و آنها تصميمات خود را با آگاهي از وضعيت آينده اتخاذ كنند.
 
وي تشكيل كارگروه مشترك بين دانشگاه و دادگستري و دستگاه قضايي را مورد تاكيد قرار  داد و افزود: تشكيل كارگروهي از مسئولان دانشگاه با هدف بررسي مشكلات و ارائه راهكارها ارتباطي دوسويه با دستگاه قضا نقش مؤثري جرائم خواهد داشت.ميانجي گري،جرم يابي علمي،داوري،پرونده شخصيت براي متهمان،آسيب هاي اجتماعي،سياست هاي جنايي براي كاهش و پيشگيري از جرم و جرم شناسي از جمله مسائلي است كه مي تواند موضوع همكاري ميان دانشگاه و دادگستري باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید