523 داوطلب برای ورود به شورای اسلامی روستاهای شهرستان کاشان

523 داوطلب برای ورود به شورای اسلامی روستاهای شهرستان کاشان ثبت نام کرده اند...
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه کاشان؛ علی اکبر مرتضایی با اشاره به اینکه 523 داوطلب برای ورود به شورای اسلامی روستاهای شهرستان کاشان ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: این افراد برای تصاحب ۱۹۰ کرسی از شوراهای اسلامی در ۵۸ روستای شهرستان کاشان در 28 خرداد 1400 به رقابت خواهند پرداخت.
رییس شورای انتخابات شهرستان کاشان با بیان جزئیات این خبر ابراز داشت: در بخش نیاسر ۱۷2 داوطلب برای ۵۳ کرسی و در بخش مرکزی کاشان نیز ۱۸۲ داوطلب برای ۷۵ کرسی شورای اسلامی روستاهای کاشان ثبت نام کرده اند.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان با اشاره به اینکه در بخش برزک نیز ۱۰۳ داوطلب برای تصاحب ۴۱ کرسی ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: ۶۶ داوطلب نیز در بخش قمصر برای تصاحب ۲۱ کرسی شورای اسلامی روستاهای این بخش ثبت نام کرده اند.
مرتضایی افزود: از مجموع افراد ثبت نام شده ۹ درصد زن و ۹۱ درصد مرد هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید