دومین شب شعر اشکواره حسینی در فرهنگ سرای علامه فیض کاشانی برگزار می شود

 
مدیر فرھنگ سرای علامه فیض کاشانی سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از دومین شب 
شعر"اشک واره حسینی" که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی یک شنبه ٢٨ شهریور ماه ساعت 8 و نیم شب در این 
فرھنگ سرا برگزار می شود، خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرھنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، سیدھادی مسعودی علوی با بیان 
شاخص کاشانی به ھمراه احمد بابایی از شاعران آیینی و برجسته کشور در این شب شعر شعرخوانی خواھند کرد. اینکه این برنامه با حضور شاعران و اساتید شعر و ادب دارالمومنین کاشان برگزار می شود، گفت: چند تن از شعرای 
وی با اشاره به پیگیری جهت پخش این برنامه از سیمای ملی، گفت: این شب شعر در فضای روباز فرھنگ سرای 
علامه  فیض کاشانی و با حضور محدود علاقه مندان شعر پارسی و ارادتمندان سیدالشهداء(ع) ھمراه با اجرای چند 
برنامه ھنری اجرا می شود. 
مدیر فرھنگ سرا، مصادف شدن ایام محرم و صفر با روز شعر و ادب پارسی را بهانه ای برای برگزاری این محفل 
تقویت فعالیت شعر دوستان شهر محتشم و سهراب است. ادبی دانست و گفت: این فرھنگسرا با برگزاری کلاس ھای آموزش شعر، شب شعر و جایزه ادبی به دنبال کمک به 
مسعودی علوی، زبان شعر را برای تبیین مصائب امام حسین(ع) و یارانش بسیار اثربخش عنوان کرد و افزود: کاشان با 
شاخص ادبی و شعری نیز باشد. پیشینه شعری و شخصیت ھای شاخص در این حوزه، بویژه محتشم کاشانی، ھمواره باید شاھد اتفاقات فرھنگی و ھنری 
وی، از برگزاری سومین جایزه ملی ادبی محتشم کاشانی به عنوان یکی دیگراز برنامه ھای سازمان فرھنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کاشان یاد کرد و گفت: شعر، قطعات ادبی و داستان از بخش ھای این جایزه است کھ مهلت ارسال 
آثار تا اربعین حسینی می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید